Mae cynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli eu cymuned leol wrth redeg eu cyngor lleol. Mae cynghorwyr yn helpu i benderfynu sut mae gwasanaethau lleol yn cael eu darparu, eu hariannu a’u blaenoriaethu. Mae cynghorwyr yn gweithio gyda chyflogeion y cyngor i wneud yn siŵr bod gwasanaethau yn berthnasol ac yn cael eu darparu’n effeithiol.

Cliciwch yma i ddarllen profiadau rhai Cynghorwyr.

   

Dyna beth fyddai disgwyl i chi ei wneud pe baech yn cael eich ethol yn gynghorydd.

Datblygwyd y wefan gan Data Cymru, sydd hefyd yn ei gynnal, ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

© 2024 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)