Disgrifiwyd Cynghorwyr fel pobl gyffredin sy’n gwneud pethau anghyffredin. Dyma rai o’r bobl sy’n gweithio fel cynghorwyr lleol.

Cliciwch i weld fideos sydd wedi gwneud gan gynghorwyr yn esbonio mwy am eu profiadau.

Cllr Aaron Wynne

Aaron Wynne

Mae Aaron yn redwr pellter hir brwd sy’n hoffi cystadlu yn y gamp hon. Mae hefyd yn gynghorydd lleol. Darllen mwy...

Cllr Anne Mccaffrey

Anne Mccaffrey

Mae Anne yn Gadeirydd Llywodraethwyr ysgol y pentref lleol; mae bellach wedi ymddeol o yrfa brysur yn y maes AD, ac mae'n arddwr, cerddwr a hanesydd teulu brwd. Mae hefyd yn gynghorydd lleol. Darllen mwy...

Cllr Dan De'ath

Dan De'Ath

Mae Dan yn dad i bedwar ac mae o’n westai cyson mewn partïon te. Mae o hefyd yn gynghorydd lleol. Darllen mwy...

Dhanisha Patel

Dhanisha Patel

Mae Dhanisha yn blentyn canol, sgïwr ac wrth ei bodd yn teithio. Mae hefyd yn gynghorydd lleol. Darllen mwy...

Cllr Emily Durant

Emily Durant

Mae Emily yn fam sengl i ddau o fechgyn, wrth ei bodd gyda ieir, yn rhedeg mynyddoedd, yn swyddog gweithredol rhan amser i elusen ac yn ymddiriedolwr elusen. Mae hefyd yn gynghorydd lleol. Darllen mwy...

Cllr Emma Leighton

Emma Leighton-Jones

Mae Emma’n chwarae mewn band samba, ymysg llu o ddiddordebau eraill; mae’n aelod gweithgar o’r gymuned leol ac yn hyfforddwr diogelu rhan amser. Mae hefyd yn gynghorydd lleol. Darllen mwy...

Cllr Jackie Charlton

Jackie Charlton

Mae Jackie yn amgylcheddwr brwd, yn cadw gwenyn ac yn Gadeirydd Coetir Cymunedol Llangatwg. Mae hefyd yn gynghorydd lleol. Darllen mwy...

Cllr Kathryn

Kathryn McCaffer

Mae Kathryn yn chwaraewr gemau. Mae’n fam i ddau ac yn swyddog gweithredol gwerthu eiddo newydd rhan amser. Mae hefyd yn gynghorydd lleol. Darllen mwy...

Cllr Sara Jones

Sara Jones

Mae Sara yn Gadeirydd Clwb Rasio Sgïo Pont-y-pŵl. Hi yw pencampwraig sgïo meistri awyr agored Cymru, ac enillodd gyfres meistri awyr agored Prydain yn 2019. Mae’n fam i ddau o blant ac yn gweithio yn y diwydiant manwerthu. Mae hefyd yn gynghorydd lleol. Darllen mwy...

Datblygwyd y wefan gan Data Cymru, sydd hefyd yn ei gynnal, ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

© 2022 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)